TMMOB Odalar 14 Temmuz 2024, Pazar

PASİF KITA KENARI GELİŞİM MEKANİZMALARI VE HİPER-EXTANSİYON: DERİN SİSMİK VERİLER IŞIĞINDA KARADENİZİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

KARADENİZ ÇEVRESİNDE KİMMERİD OROJENEZİ (TRİYAS – ERKEN JURA)

DEMİRÖZÜ (BAYBURT) YÖRESİ ÜST PALEOZOYİK KIRINTILI TORTUL KAYAÇLARININ PETROGRAFİSİ VE JEOKİMYASI

TRABZON-RİZE-GÜMÜŞHANE ARASINDA KALAN BÖLGENİN STRATİGRAFİSİ (DOĞU PONTİDLER)

DERİN SİSMİK YANSIMA VERİLERİ IŞIĞINDA KARADENİZ HAVZASININ JEOLOJİSİ VE TEKTONİĞİ

KUZEYDOĞU TÜRKİYE’DEKİ ERKEN SENOZOYİK MAGMATİZMASININ KÖKENİ VE JEODİNAMİK ORTAMI ÜZERİNE JEOLOJİK, JEOKİMYASAL VE KRONOLOJİK YAKLAŞIMLAR: ÇARPIŞMA SONRASI MI YOKSA YİTİM İLİŞKİLİ Mİ?

AKDAĞMADENİ MASİFİNİN TEKTONOSTRATİGRAFİSİ

ORTA SAKARYA BÖLGESİ’NİN GEÇ KRETASE-GEÇ EOSEN SEKANS STRATİGRAFİK EVRİMİ

ORTA ANADOLU BÖLGESİ KRETASE-PALEOJEN HAVZALARININ TEKTONİK EVRİMİ

ORTA ANADOLUNUN BATISINDA NEOTETİS’İN KAPANIM KARAKTERİSTİKLERİ: HAYMANA HAVZASINDAN STRATİGRAFİK, KİNEMATİK VE TERMO-KRONOMETRİK SONUÇLAR

İZMİR-ANKARA-ERZİNCAN VE İÇ-TORİD KENET KUŞAKLARININ KESİŞİMİ: HAYMANA HAVZASI, ORTA ANADOLU’NUN BÜYÜK ÖLÇEKLİ BLOK ROTASYONLARI ve GRAVİTE & MANYETİK MODELLENMESİ, TÜRKİYE

İZMİR-BALIKESİR TRANSFER ZONU BOYUNCA GELİŞEN BATI ANADOLUNUN ROTASYON TARİHÇESİNE DAİR PALEOMANYETİK VERİLER

KUZEY KIBRIS’IN JEOLOJİSİ

SİMAV MİGMATİTLERİNİN KRİSTALLEŞME VE SOĞUMA YAŞLARI İLE TEKTONİK ÖNEMLERİ: U-Pb VE Ar-Ar JEOKRONOLOJİSİ

GÜNEY MENDERES MASİFİ’NDE SİNOROJENİK EOSEN LÖKOGRANİT MAGMATİZMASI VE TEKTONİK ÖNEMİ

BORNOVA FİLİŞ ZONU’NUN MESOZOYİK KARBONAT BLOKLARI NEREDEN TÜREMİŞTİR? BLOKLARIN KORELASYONU VE TEKTONİK ANLAMI

KÜTAHYA DOLAYININ TEKTONOSTRATİGRAFİSİ

FAY PERDELEME ANALİZLERİ – TEMEL METODLAR, SINIRLARI VE OLASI GELİŞME YÖNLERİ

KUM KUTUSU DENEYİNDE MİNİ-ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI

KAPADOKYA’NIN ERİYONİT İÇEREN İGNİMBİRİTLERİ: SÜREGELEN BİR SORUN

ETİLİ (ÇANAKKALE) ÇEVRESİNDE MADEN ATIKLARINDAKİ METAL LİÇİNİN STATİK LABORATUVAR TESTLERİ

ÇAN (ÇANAKKALE) İLÇESİNİN GB’SINDAKİ SU KAYNAKLARININ HİDROJEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

ERGENE HAVZASI DOĞU KESİMİNDE YERALTISULARINDAKİ 2003 VE 2013 YILLARI AĞIR METAL KONSANTRASYONLARI DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PİRHÜSEYİN VE YALINCAK KÖYLERİ (HAFİK, SİVAS) CİVARINDAKİ BÖLGEDE BULUNAN YÜZEY VE YERALTI SULARINDA ARSENİK KİRLİLİĞİ

KRİTİK ZON GÖZLEMEVLERİ: GENEL BAKIŞ, TÜRKİYE VE AMERİKA’DAKİ GÜNCEL ARAŞTIRMALAR

2020 SONRASI BEKLENEN MİNİ SOĞUMA DÖNEMİNİN TÜRKİYE’YE OLASI ETKİLERİ

SALDA GÖLܒNÜN SON YÜZYILDAKİ ÇEVRESEL DEĞİŞİMLERİ

KONUTLARDA KULLANILAN GRANİT KAROLARIN RADYOLOJİK İÇERİKLERİ VE RADON SALINIM HIZLARI

KARINCADAĞ MEVKİİNDE (POZANTI/ADANA) BULUNAN bakır , kurşun , çinko , altın ve gümüş CEVHERLEŞMELERİNİN ASİT KAYA/MADEN DRENAJ POTANSİYELİ VE ÇEVRESEL SORUNLARININ ARAŞTIRILMASI

MARMARA EREĞLİSİ ŞELF SEDIMENT KAROTLARINDA AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

DENİZ ARAŞTIRMALARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN AKINTI VE CTD ÖLÇÜMLERİNİN DENİZ TABANI SEDİMAN DAĞILIM ÇALIŞMALARINDA KULLANIMININ YERİ VE ÖNEMİ

BATI AKDENİZ BÖLGESİ’NDEKİ DENİZ SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN ANTİK KENTLERE ETKİLERİ

SU SÜTUNU İÇİNDE ASKIDA BULUNAN PARTİKÜLLERİN ULTRASONİK TARAMA İLE FİZİKSEL VE DİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN TAYİNİ (SEDİMANTASYON ORANI TAYİNİNE OLAN FAYDALARI)

LATMOS KÖRFEZİ NE ZAMAN KAPANDI? JEOLOJİ, ARKEOLOJİYE KARŞI

DALYAN DELTASI (EZİNE, ÇANAKKALE, TÜRKİYE) KIYI SEDİMENTLERİNDE TANE BOYU VE TOPLAM AĞIR MİNERAL DAĞILIMLARINI KONTROL EDEN SÜREÇLER

TÜRKİYE’NİN BATI KARADENİZ KIYI SEDİMANLARINDA TUNA HAVZASI KAYNAKLI KİRLİLİĞİN ETKİSİ

ILDIR KÖRFEZİ’NİN (KARABURUN YARIMADASI) OŞİNOGRAFİSİ VE GÜNCEL ÇÖKEL DAĞILIMI

KIYI SEDİMENTLERİNDE DANE BOYU DAĞILIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN MORFOLOJİK ARAZİ GÖZLEMLERİ İLE ARAŞTIRILMASI: TÜRKİYE KIYILARINDAN ÖRNEKLER

DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ TARİHSEL HEYELAN ENVANTERİNİN FREKANS BÜYÜKLÜK DAĞILIMLARINA GÖRE TAMAMLILIK DEĞERLENDİRMESİ

BULANIK MANTIK VE YAPAY SİNİR AĞI YÖNTEMLERİ İLE HEYELAN DUYARLILIK DEĞERLENDİRMESİ

DEPREM SONRASINDA AKILLI TELEFONLAR YARDIMIYLA HIZLI BİLGİ İLETİMİ VE ŞİDDET HESAPLAMASI

AFAD RED SİSTEMİ KULLANILARAK TÜRKİYE’DEKİ DEPREM KAYIPLARININ HIZLI TAHMİNİ

SCHOOL-BASED DISASTER EDUCATION PROJECT

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

DEPREM ZARARLARININ AZALTILMASINDA BİR YOL HARİTASI VE ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMA PROGRAMI (UDAP)

AFET RİSK YÖNETİMİNDE BİLGİ AKTARIMI

MERİÇ – ABALAR – HAVSA DOLAYLARINDAKİ MEZARDERE ŞEYLLERİNDE Vp VE Vs HIZLARI, POISSON’S RATIO, SHEAR – YOUNG’S – BULK MODULLERİNİN ARAŞTIRILMASI: YÖNLÜ (YATAY) SONDAJ VE ANKONVANSİYONEL GAZ ÜRETİMİNE ETKİLERİ TRAKYA HAVZASI, KB TÜRKİYE

SOMA BÖLGESİ KÖMÜR YATAKLARININ ÇÖKEL HAVZA MODELİ

DODURGA (ÇORUM) SAHASI KÖMÜRLERİNDE ORGANİK JEOKİMYASAL İNCELEMELER

COAL QUALITY OF THE MIOCENE MUĞLA-HÜSAMLAR LIGNITE

YEŞİLIRMAK’IN JEOLOJİK OLARAK DOĞUŞU VE GELİŞMESİ, KUZEY ANADOLU, TÜRKİYE

KIZILIRMAK NEHİR ŞEKİLERİNDEN ELDE EDİLEN KOZMOJENİK İZOKRON GÖMÜLME YAŞLARI IŞIĞINDA ORTA ANADOLU PLATOSU’NUN KUVATERNER YÜKSELİM HIZ ORANLARI

KARACASU GRABENİ’NDE (B ANADOLU) GEÇ PLEYİSTOSENHOLOSEN AKARSU DEŞİLMESİ: BÜYÜK MENDERES GRABENİ AKTİF TEKTONİĞİNE BİR ALTERNATİF YAKLAŞIM

BÜYÜK MENDERES GRABENİ BATI UCUNDAKİ GÖLSEL HAVZALARIN JEOLOJİK EVRİMİ, SÖKE HAVZASI, BATI ANADOLU

VAN GÖLÜ HAVZASI’NDAKİ SEDİMANLARIN VE TOPRAKLARIN KİL MİNERALOJİSİNE GENEL BAKIŞ

NOOR GÖLܒNÜN (ERDEBİL, İRAN) TORTUL ÖZELLİKLERİ; YÜKSEK RAKIMLI HAVZALARDA DEPOLANMAYI KONTROL EDEN ETMENLER

BAFA GÖLÜ ÇEVRESİNDEKİ BATAKLIK, DENİZ VE GÖLSEL EKOSİSTEM KAYITLARI: SON 5000 YIL

KÜÇÜKÇEKMECE LAGÜNܒNÜN (İSTANBUL) SON 4000 YILLIK PALEOMANYETİK KAYITLARI

BAFA GÖLÜ (BATI ANADOLU) EKOSİSTEM MODELİ

BİGADİÇ (BALIKESİR) YÖRESİ NEOJEN GÖL TORTULLARINDA SİSMO-TEKTONİK HAREKETLERLE OLUŞAN YUMUŞAK ÇÖKEL DEFORMASYON YAPILARI

VAN GÖLÜ ESKİ ÇÖKELLERİNİN (GEDİKBULAK-VAN) SEDİMANTER FASİYESLERİ VE GÖL SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN BELİRLENMESİNDEKİ ÖNEMİ

VAN-ERÇEK GÖLÜ VE BÜYÜK ÇAYLAK DERESİ SU ÖRNEKLERİNİN JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

BAFA GÖLÜ ÇEVRESİNDEKİ (BATI ANADOLU) KİREÇTAŞLARININ REZERVUAR ÖZELLİKLERİ: PETROGRAFİK BİLEŞİM, POROZİTE (BOŞLUK) VE PERMEABİLİTE (GEÇİRİMLİLİK) ÖZELLİKLERİ

KARABURUN YARIMADASI GÜNEYBATISINDAKİ SU KAYNAKLARININ HİDROJEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

SU-KAYAÇ İLİŞKİSİNİN SARIÇAY (ÇANAKKALE) HAVZASI DOĞU KESİMİNDEKİ YERALTI SUYU KALİTESİNE ETKİSİ

ELAZIĞ ULUOVA ALÜVYONEL AKİFERİNDEKİ ARSENİK İÇERİĞİNİN İNCELENMESİ

AŞAĞI BAKIRÇAY HAVZASI SULAK ALANININ HİDROJEOKİMYASAL YÖNDEN İRDELENMESİ

ÇALDIRAN (VAN) İÇME SULARININ HİDROJEOKİMYASAL YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

BATMAN İLİ YERALTISUYU FENOL İÇERİĞİ VE KİRLİLİĞİ

KARSTİK BİR AKİFER İÇİNDE “GEO-ANFIS” TABANLI YERALTI SUYU KALİTESİNİN HARİTALANMASI (DOGGER AKİFERİ, POITIERS, FRANSA)

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN KÜÇÜK MENDERES HAVZASI YERALTISUYU SEVİYELERİNE ETKİSİ

KÜTAHYA OVASINDAKİ SULARIN İÇME VE ZİRAİ KULLANIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, KÜTAHYA, TÜRKİYE

SALDA GÖLÜ GÜNCEL HİDROJEOKİMYASININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE POTANSİYEL BESLENME ZONLARININ TAHMİN HARİTALARI

TUZLU GÖL SİSTEMLERİNDE TUZLU SU-TATLI SU ARAYÜZEY İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ: TUZ GÖLÜ ÖRNEĞİ

SAPANCA GÖL HAVZASI AKİFER SİSTEMLERİNİN BESLENİM BOŞALIM MEKANİZMASININ HİDROJEOLOJİK VE HİDROJEOKİMYASAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANARAK GÜZELYURT AKİFERİ’NİN (KUZEY KIBRIS) KAVRAMSAL MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ

İÇYENİCE YERALTI BARAJININ (ÇANKIRI) YAPILABİLİRLİĞİNİN MATEMATİKSEL MODELLE DEĞERLENDİRİLMESİ

YERALTI VE YÜZEY SUYU ETKİLEŞİMİNİN ARAZİ ÖLÇÜMLERİ VE TERMAL UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMLERİ İLE KARAKTERİZASYONU, KİRMİR ÇAYI

MUĞLA İLİ KARABAĞLAR YAYLASI KARSTİK POLYESİNDE, HİDROLİK YÜK VE AĞIR METAL PARAMETRELERİNİN FARKLI YÖNTEMLER (ESNEK HESAPLAMA VE JEOİSTATİSTİK) İLE İNTERPOLASYONLARININ DEĞERLENDİRMESİ

HAVZA DÜZEYİNDE BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ

SU, BEREKET! SUYUN KOVULDUĞU MEMLEKET; SİMAV!

TÜRKİYE’NİN YERALTISUYU POTANSİYELİ, YÖNETİMİ, KULLANIMI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

AFŞİN – ELBİSTAN KÖMÜR HAVZASI YERALTI SUYU YÖNETİMİ VE SUSUZLAŞTIRMA PROJEKSİYONU

NEHİR HAVZASI YÖNETİMİNDE AKİFER SİSTEMLERİ YÖNETİMİNE YENİ BİR YAKLAŞIM: STRATEJİK AKİFER KAVRAMI

YÜKSEK YAPILAR VE METRONUN İZMİR ŞEHRİNİN YERALTI SUYU REJİMİNE ETKİSİ

YAKIN GELECEKTE ANTALYA’ NIN SU TEMİNİNE ETKİ EDEN RİSKLER

ARAZİDE KULLANILABİLİR PORTATİF SU SICAKLIĞI KAYIT CİHAZI

HARRAN OVASI SERBEST AKİFERİNDE NİTRAT KİRLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

İKİ BOYUTLU ELEKTRİK ÖZDİRENÇ GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMİ KULLANILARAK KARSTİK BOŞLUKLARIN BELİRLENMESİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİ: TRABZON ÖRNEĞİ

ELEKTROMEKANİK SIVI SEVİYE ÖLÇÜM SİSTEMİ İLE HİDROLİK İLETKENLİK KATSAYISININ HESAPLANMASI

TEPEKENT (KONYA) BELEDİYESİNİN İÇME SUYU İHTİYACININ KARŞILANMASI

KARSTİK BOŞLUKLARIN BELİRLENMESİNE YÖNELİK JEOFİZİK ARAŞTIRMALAR VE GEOTEKNİK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

ORTAKLAR - SÖKE (AYDIN) JEOTERMAL SAHASININ HİDROJEOLOJİSİ

EYLENCE YAYLA VE EMİRİNKOMU (KELKİT, DOĞU PONTİDLER, KD TÜRKİYE) Pb-Zn ±Au CEVHERLEŞMELERİNİN KÖKENİ ÜZERİNE JEOLOJİK, JEOKİMYASAL VE İZOTOPİK YAKLAŞIMLAR

ALTINPINAR (TORUL-GÜMÜŞHANE) CEVHERLEŞMESİNİN MİNERAL KİMYASI, SIVI KAPANIM VE DURAYLI İZOTOP ÖZELLİKLERİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU OROJENİK KUŞAĞI BOYUNCA AKTİF KITA KENARININ YÜKSELİMİ

GEÇ KRETASE TÜRBİDİTLERİYLE ARA TABAKALANMALI FELSİK TÜFLERİN U-Pb ZİRKON KRONOLOJİSİ (KD TÜRKİYE): YAKLAŞAN PLAKA KENARLARI İLE İLİŞKİLİ ORTAMLARDA ÇÖKELEN TÜRBİDİTLERİN AKÜMÜLASYON ORANI ÜZERİNE ÇIKARIMLAR

EOSEN YAŞLI CANCA VOLKANİKLERİNİN HİDROTERMAL ALTERASYONU VE POTANSİYEL ALTIN ALANLARI (GÜMÜŞHANE, KD TÜRKİYE)

EOSEN YAŞLI CANCA VOLKANİKLERİNİN HİDROTERMAL ALTERASYONU VE POTANSİYEL ALTIN ALANLARI (GÜMÜŞHANE, KD TÜRKİYE)

SFEN TERMOMETRESİNİN KAZDAĞ MASİFİ’NDEKİ METAOFİYOLİTİK KAYALARA UYGULANMASI

JEOTERMAL ARAMA ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ASTER UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE YÜZEY SICAKLIĞI HARİTALAMASI VE JEOTERMAL ANOMALİLERİN ARAŞTIRILMASI

DOĞU TRAKYA’DA BİR İLK: JEOTERMAL ENERJİ

PASİNLER (ERZURUM) HAVZASI’NDAKİ SICAK SULARDA JEOTERMOMETRE UYGULAMALARI

SORGUN (YOZGAT) JEOTERMAL SAHASININ HİDROJEOKİMYASAL İNCELEMESİ

BOLU-SEBEN-KESENÖZÜ JEOTERMAL SAHASINDA YAPILAN ETÜT VE SONDAJ ÇALIŞMALARI VE BU TİP SAHALARDA KUYU GELİŞTİRMENİN ÖNEMİ

MENDERES GRABENİNDEKİ JEOTERMAL SAHALARDA ÜRETİMDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve AYDIN PAMUKÖREN SAHASININ ÜRETİM, REENJEKSİYON STRATEJİSİ

TÜRKİYEDE YER ALAN JEOTERMAL KAYNAKLARIN ARAŞTIRMA VE İŞLETİLMESİNDE YENİ BİR BAKIŞ AÇISI: İLERİ JEOTERMAL SİSTEMLERİN UYGULANMASI İÇİN POTANSİYEL SAHALAR

KUŞADASI (AYDIN) VE YAKIN ÇEVRESİ JEOTERMAL SULARININ HİDROJEOLOJİSİ, HİDROJEOKİMYASI VE İZOTOP JEOKİMYASI

ÖMERBEYLİ KÖYÜ (GERMENCİK, AYDIN) YÖRESİ JEOTERMAL SU ARAMA VE ÜRETIM KUYUSUNDA HİDROTERMAL ALTERASYON MODELLEMESİ

ALTUNHİSAR (NİĞDE) GÜNEYBATISI JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI: JEOLOJİK, JEOFİZİK VE HİDROJEOKİMYASAL DEĞERLENDİRMELER

KÖYCEĞİZ GÖLÜ TABANINDAKİ ÇÖKELLERİN JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN ALANSAL DAĞILIMININ İNCELENMESİ VE SUALTI JEOTERMAL KAYNAKLARIN BU ÖZELLİKLERE ETKİSİ

ORTA ASYA GÖLLERİNİN PALEOKLİMATİK EVRİMİNE VE BUNUN İNSAN TOPLULUKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE “JEOARKEOTELESKOPİK” BİR BAKIŞ

KOVANCILAR (ELAZIĞ) VE PERTEK (TUNCELİ) YÖRELERİNDE JEOSİT ÖRNEKLERİ

MARMARA MERMERİN AYRIŞMA TİPLERİNİN ARAŞTIRILMASI: FATİH YARIMADASI ÖRNEĞİ

KORUNMASI GEREKEN TABİAT VARLIKLARINDAN BİR ÖRNEK: EMİRHAN (BALLIKAYA) KAYALIKLARI (SİVAS

TÜRKİYE’DE YAPILAN JEOPARK ÇALIŞMALARI İLE DANXİA JEOPARKI (ZHANGYE- ÇİN) ARASINDA BİR KARŞILAŞTIRMA

DEREKÜTÜĞÜN KÖYÜ (BAYAT- ÇORUM)’NDE KÜLTÜREL BİR JEOLOJİK MİRAS ÖĞESİ: DEREKÜTÜĞÜN ANTİK BAKIR MADENİ

GÖKÇEADA’NIN (ÇANAKKALE) SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARININ JEOTURİZM POTANSİYELİ

KENT ARKEOLOJİSİNDE ARKEOJEOFİZİK UYGULAMALAR: ROMA DÖNEMİ BEYAZIT VEZNECİLER BÖLGESİ

ANKARA JEOLOJİK MİRAS ALANLARINDAN BİR ÖRNEK ORHANİYE FOSİL YATAĞI (KAZAN-ANKARA)

ANKARA JEOLOJİK MİRAS ALANLARINDAN BİR ÖRNEK: PAŞAKAYALIKLARI (PURSAKLAR-ANKARA)

ÇUKURBAĞ (PAMUKKALE) ANTİK TRAVERTEN OCAĞI

YAPIMINDAKİ MÜHENDİSLİK AMACINA GÖRE DÜNYADA İLK OLABİLECEK BİR BARAJ MI? YAZIR BARAJI

DEREİÇİ (BAŞKALE, VAN) TRAVERTENLERİNİN JEOTURİZM AÇISINIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

NALLIHAN (ANKARA) ÇEVRESİNDEKİ PALEOSEN(?) YAŞLI VOLKANİK BİRİMLERİN PETROLOJİSİ

BURUNKÖY BÖLGESİNDE (ÇORUM-TÜRKİYE) YÜZEYLENEN BAZALTİK KAYAÇLARIN VE DAYKLARIN PETROGRAFİSİ VE MİNERAL KİMYASI

ÇAMLIBEL CİVARINDA GEÇ KRETASE YIĞIŞIM KARMAŞIĞI İÇERİSİNDE JURA YAŞLI KÜMÜLAT GABROLARIN PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ (TOKAT, KUZEY TÜRKİYE)

AMASYA CİVARINDA YÜKSEK POTASYUMLU GEÇ KRETASE VOLKANİKLERİNDE KRİSTALLENME VE FARKLILAŞMA SÜREÇLERİ

KARAKAYA VOLKANİKLERİNİN (AFYON-TÜRKİYE) JEOLOJİSİ, PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

KAPADOKYA VOLKANİK BÖLGESİNDE YER ALAN SKORYA KONİLERİNİN JEOKİMYASAL KARAKTERİZASYONU: EĞRİKUYU MONOJENETİK BÖLGESİ İÇİN ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

PLİYO-KUVATERNER VARTO KALDERASI, KADEMELİ KALDERA ÇÖKÜŞÜ İÇİN VERİLER, DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ BAZALTİK VOLKANİZMA: PLİYOSEN PLATO BAZALTLARININ EVRİMİNE İLİŞKİN İLK BULGULAR

ORTAKÖY GRANİTOİDLERİNİN (YAYLAK/AKSARAY) PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL YORUMU

KAPADOKYA BÖLGESİ (NEVŞEHİR-ORTA ANADOLU) PLÜTONİK KAYAÇLARIN JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

YILDIZDAĞ SUB-VOLKANİK GABRO PLÜTONUNUN JEOLOJİK VE PETROGRAFİK ÖZELLİKLERİ(SİVAS, TÜRKİYE

ÇATAK (VAN) GÜNEYBATISINDA GÖZLENEN YASTIK LAVLARIN MİNERALOJİK-PETROGRAFİK VE,JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

TOPUK PLÜTONU İLE İLİŞKİLİ ŞEELİT SKARN YATAĞININ (BURSA, BATI ANADOLU) EVRİMİ VE HİDROTERMAL,AKIŞKANLARIN KÖKENİ

BATI ANADOLU GENLEŞME TEKTONİĞİ REJİMİNDEN,ETKİLENEN METAMORFİK SAHADA JEOKİMYASAL,ARAMAYLA Au-Ag,CEVHERLEŞMESİNİN KEŞFİ

İÇ ANADOLU VOLKANİK KUŞAĞINDAKİ GÖLCÜK,BÖLGESİNDE (KONYA) EPİTERMAL MİNERAL OLUŞUMU

ZEYBEK BAKIR CEVHERLEŞMESİNİN JEOLOJİSİ VE MİNERALOJİSİ (TAŞKÖPRÜ-KASTAMONU)

BATI ANADOLU’DA İNTRÜZİFLERE BAĞLI Au-Pb-Zn-Cu CEVHERLEŞMESİ İLK BULGULAR,ÇATALÇAM-SOMA-MANİSA

GÖZELİ (SİVRİCE-ELAZIĞ),DRENAJ JEOKİMYASI

TURPLU PORFİRİ ALTIN-MOLİBDEN-BAKIR YATAĞININ KEŞFİ

MAVİ SAFİRLERE (KORUNDUM MİNERALİ) UYGULANAN RENK TEDAVİLERİNİN GEMOLOJİKSEL İNCELEMESİ

KIŞLADAĞ ALTIN MADENİ JEOLOJİSİ

DODURGA (ÇORUM) SAHASI KÖMÜRLERİNDE NADİR TOPRAK ELEMENT (NTE) ZENGİNLEŞMELERİNİN İNCELENMESİ

NİĞDE-BOR HAVZASINDA TUZ DOMU VARLIĞI

EREĞLİ-BOR HAVZASINDA EVAPORİT POTANSİYELİ

HAMAMTEPE SİLEKS OCAĞININ MİNERALOJİK, JEOKİMYASAL VE KÖKENSEL İRDELENMESİ, ETİLİ - ÇANAKKALE

VAN VE ÇEVRE İLLERDE, KİL TABANLI SERAMİKLERDE KULLANILAN HAMMADDELERİN ÖN ÇALIŞMASI

ELBEYLİ (ORDU) PORFİRİ Cu-Mo-Au CEVHERLEŞMESİ, DOĞU PONTİDLER, TÜRKİYE

GEÇ KRETASE EMEKSEN (GİRESUN) PORFİRİ Mo±Cu CEVHERLEŞMESİNİN KÖKENİ, DOĞU PONTİDLER, TÜRKİYE

DAĞBAŞI Fe-SKARN CEVHERLERİNİN MİNERAL KİMYASI VE SIVI KAPANIM ÖZELLİKLERİ (TRABZON, KD-TÜRKİYE)

KROM ARAMALARINDA MİKROGRAVİMETRİK, MANYETİK VE SP YÖNTEM UYGULAMALARI

KIZILKAYA (SEVİNÇLİ / AKSARAY) İGNİMBİRİTİNİN JEOLOJİSİ VE YAPITAŞI OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

DOĞAL TAŞ TESTLERİNİN İHRACAT AÇISINDAN ÖNEMİ VE AKREDİTE BİR LABORATUVAR ÖRNEĞİ

KARADERE (BURHANİYE, BALIKESİR, TÜRKİYE) DÜŞÜK SÜLFİDASYON EPİTERMAL Au – Ag CEVHERLEŞMESİ: İLKSEL VERİLER

PİŞME SICAKLIĞININ SERAMİKLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ

BUCAK İLÇESİ MERMERLERİNİN URANYUM AKTİVİTE KONSANTRASYONU VE İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

ELMADAĞBELİ (MANSURLU-FEKE, ADANA) DEMİR YATAĞININ CEVHER MİNERALOJİSİ VE KONFOKAL RAMAN SPEKTROMETRE ÇALIŞMALARI

TOPRAKKALE (VAN) FORMASYONUNUN MERMER ÖZELLİKLERİNİN SEDİMANTOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

TANZANYA’DAKİ KILOSA-MPWAPWA ALTINLI BAKIR YATAKLARI

TOPRAK JEOKİMYASINI KULLANARAK ALTERASYON SAHALARINDAKİ ALTIN ZENGİNLEŞMELERİNİN ARAŞTIRILMASI: DEMİRÖREN, GÜMÜŞHANE, KD KARADENİZ

ŞAHİNLİ EPİTERMAL Au SİSTEMİ, KB TÜRKİYE: BİRİNCİL GÖZLEMLER

KAZDAĞ MASİFİ’NDEKİ META-OFİYOLİTİK KAYALAR İÇERİSİNDEKİ RUTİLLERİN İZ ELEMENT KARAKTERİSTİKLERİ VE RUTİL TERMOMETRESİ

ARTOVA (TOKAT, KUZEY TÜRKİYE) CİVARINDA GEÇ KRETASE YIĞIŞIM KARMAŞIĞI İÇİNDEKİ METAMORFİK KAYAÇLARIN (OFİYOLİT TABANI METAMORFİTLERİ?) JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

TOKAT VE KIRŞEHİR MASİFLERİ ARASINDA (SİVAS KUZEYİ) YER ALAN MAGMATİK VE METAMORFİK KAYAÇLARIN YIĞIŞIM KARMAŞIĞI İÇİNDEKİ ÖNEMİ

TOKAT GÜNEYBATISINDA GEÇ KRETASE YIĞIŞIM KARMAŞIĞI İÇİNDE FARKLI FASİYESLİ BAŞKALAŞIM KAYAÇLARI

ŞIRNAK – ULUDERE – UZUNGEÇİT ARASINDA ALT TRİYAS YAŞLI ÇIĞLI GRUBUNUN MİNERALOJİK ÖZELLİKLERİ

BATI ANADOLU ÖDEMİŞ-KİRAZ AS MASİFİNDE PAN-AFRİKAN METAGRANİTLERİN JEOKİMYASI VE METAMORFİZMASI

RÜZGÂR TÜRBİNİ İNŞA EDİLECEK YÜKSEK PLASTİSİTELİ KİL ZEMİNİN KİREÇ KATKISI İLE İYİLEŞTİRİLMESİ

İZMİR/KONAK – ÇİĞLİ İLÇELERİ ARASINDAKİ KESİMİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TABANLI (CBS) SIVILAŞMA POTANSİYEL HARİTASI

MENARD PRESİYOMETRE DENEYİNİN UYGULANMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ANDEZİTLERDEKİ AKMA BANTLARININ MAKASLAMA DAYANIM PARAMETRELERİNİN STATİK VE DİNAMİK KOŞULLAR ALTINDA BELİRLENMESİ

KAYA DAYANIMININ DOLAYLI OLARAK BELİRLENMESİNDE SCHMIDT ÇEKİCİNİN GÜVENİLİRLİĞİ VE YENİ BİR YAKLAŞIM ÖNERİSİ

FARKLI AMAÇLA KULLANIMA AÇILAN ESKİ BİR TAŞ OCAĞINDA DURAYSIZLIK TEHLİKESİ DEĞERLENDİRMESİ

KUZEY DELİKIR TEPE (DENİZLİ-BABADAĞ) HEYELANININ OLUŞUM MEKANİZMASININ İNCELENMESİ

ADİLCEVAZ-AHLAT (BİTLİS) KARAYOLU ŞEVLERİNDEKİ DURAYSIZLIKLARIN OLASILIK ESASLI YÖNTEMLE DEĞERLENDİRİLMESİ

KKTC SERDARLI KÖYÜ HEYELANININ MEKANİZMASININ VE NEDENLERİNİN FARKLI YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ

TÜRKİYEDE’Kİ EN GENİŞ KESİTLİ KARAYOLU TÜNELİ

İZMİR KÖRFEZ GEÇİŞİ PROJESİ (YAPAY ADA VE BATIRMA TÜNEL) KAPSAMINDA YAPILAN JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT ÇALIŞMALARI VE ÖN TASARIMLAR

POLATLI (ANKARA) YERLEŞİM ALANININ JEOLOJİK-JEOTEKNİK DEĞERLENDİRMESİ

BAZI DOĞAL TAŞLARIN ISIL İLETKENLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

MANİSA HAVZASI’NIN JEOLOJİK-JEOMORFOLOJİK ÖLÇÜTLERE GÖRE SIVILAŞMAYA KARŞI DUYARLILIK HARİTASI

DARENDE (MALATYA) BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ SAHASINDA JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ARAŞTIRMALAR

KIRKGEÇİT-1 TÜNELİNİN JEOTEKNİK DEĞERLENDİRMESİ VE DEFORMASYON ANALİZİ

VAN - YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZEVE YERLEŞKESİ’NİN SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ECEMİŞ FAY ZONU’NDA BİRİKİNTİ YELPAZELERİNİN KOZMOJENİK KLOR-36 YÜZEY YAŞLANDIRMASI VE TEKTONİK ÇIKARIMLARI

BATI KARADENİZ BÖLGESİNDE BARTIN, ZONGULDAK, KARABÜK VE BOLU İLLERİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLERİN ODAK MEKANİZMALARI

KÜTAHYA FAY ZONU’NUN PALEOSİSMOLOJİSİ

KEMALPAŞA HAVZASINI KONTROL EDEN DİRİ FAYLARIN JEOLOJİSİ, JEOMORFOLOJİSİ VE KİNEMATİK ANALİZİ, GEDİZ GRABENİ GÜNEYBATI KOLU, BATI ANADOLU

GÖLMARMARA HAVZASI’NIN (GEDİZ GRABENİ KUZEYBATI KOLU, MANİSA) AKTİF TEKTONİĞİ

SARIGÖL (GEDİZ GRABENİ, MANİSA) İLE BOLVADİN’DE (AFYON-AKŞEHİR GRABENİ, AFYON) GÖZLENEN YÜZEY DEFORMASYONLARININ OLUŞUM VE KÖKENSEL AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMASI

EDREMİT FAY ZONU İLE HAVRAN–BALIKESİR FAY ZONU’NUN JEOLOJİK, JEOMORFOLOJİK VE PALEOSİSMOLOJİK ÖZELLİKLERİ

SAPANCA GÖLÜNDE KUZEY ANADOLU FAYININ GEOMETRİSİNİN SİSMİK YANSIMA YÖNTEMİYLE SAPTANMASI VE SAPANCA GÖLÜ SİSMO-TÜRBİDİTLERİNİN DEPREMLERLE KORELASYONU

MYRA ANTİK KENTİ’NDE DEPREM İLE İLİŞKİLİ DEFORMASYON VERİLERİ, GB ANADOLU

AĞARTI KÖYÜ (VAN GÖLÜ DOĞUSU) CİVARININ AKTİF TEKTONİĞİ VE AYANİS KALESİ’NE OLAN ETKİLERİ

BURSA-PAŞALAR” ORTA MİYOSEN MEMELİ FAUNASI

BURSA-PAŞALAR” ORTA MİYOSEN HOMİNOİD FAUNASINDAN YENİ KARNİVOR BULGULARI

ANADOLU ORTA MİYOSEN HOMINOID LOKALİTELERİNDEKİ ANCHITHERIUM (EQUIDAE-PERISSODACTYLA) BULGULARI VE REVİZYONU

ANADOLU MİYOSEN RHINOCEROTIDAE FOSİL MEMELİ FAUNALARI ARACILIĞIYLA PALEOKLİMATOLOJİK BİR ANALİZ

ÇORAKYERLER GEÇ MİYOSEN DÖNEM HOMİNOİDLERİ

“ÇANKIRI-ÇORAKYERLER” HOMİNOİD LOKALİTESİ KARNİVORLARI

ORTA VE BATI TOROSLAR’DA KUVATERNER BUZUL KRONOLOJİSİ VE ESKİ İKLİMİ; KOZMOJENİK CL-36 YAŞLANDIRMASI VE BUZUL MODELLEMESİNDEN ELDE EDİLEN BİR SENTEZ

KOZMOJENİK VERİLER IŞIĞINDA GEYİKDAĞ GEÇ KUVATERNER DAĞÖNÜ BUZULLAŞMASI VE HÖRGÜÇ,MORENLERİ

AKÇAKÖY KÖMÜRLÜ TORTULLARININ PALEOVEJETASYONU-PALEOİKLİMİ VE ERKEN PLİYOSEN’E KATKISI (AFYONKARAHİSAR, ORTA ANADOLU

KB ANADOLU, ÇAMDAĞ BÖLGESİ, DEVONİYEN YAŞLI DEMİR TAŞLARININ KARBONAT PLATFORMU ÜZERİNDE OLUŞUMLARININ PALEOİKLİMSEL ANALİZİ (ÜST LOHKOVİYEN VE ORTA JİVESİYEN)

BURDUR - ELMACIK OMURGALI FOSİL LOKALİTESİ

ÇOBANİSA (MANİSA-TURGUTLU) YÖRESİNE AİT GEÇ PLİYOSEN MİKRO MEMELİ FOSİL BULGULARI

MANİSA-HALİTPAŞA-DEVELİ LOKALİTESİ,(ERKEN PLİYOSEN) YENİ CASTORİDAE,(CASTOR CF. PRAEFİBER) BULGULARI

ANADOLU NEOJEN HOMİNOİD LOKALİTELERİNE AİT KOPROLİT BULGULARI

ANADOLU’DAN PARAOIOCEROS WEGNERI (GEÇ MİYOSEN; BOVIDAE-ARTIODACTYLA) BULGULARI

GÖKÇEADA’DAN TESPİT EDİLEN İLK SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLAR: LAUROXYLON VE PALEOİKLİM AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

“SEBEN FOSİL ORMANI” - TÜRKİYE’NİN DİKİLİ AĞAÇLARDAN OLUŞAN İLK FOSİL ORMANININ TAKSONOMİK BİLEŞİMİ

SÜNNET GÖLܒNDE (KB TÜRKİYE) MOLUSK KAVKI İZOTOPLARINA DAYALI ORTA HOLOSEN MEVSİMLİKYÜZYILLIK İKLİM DEĞİŞİMLERİ

ESKİŞEHİR GRABENİ’NDE SON 200 BİN YILIN TAŞKIN OVASI POLEN STRATİGRAFİSİ VE PALEOEKOLOJİSİ

SALDA GÖLÜ (BURDUR) SEDİMAN KAYITLARINDAN HOLOSEN İKLİM DEĞİŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ

TÜRKİYE NEO-TETİSİNİN KAMPANİYEN (GEÇ KRETASE) PALEOBATİMETRİSİNE BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE NEO-TETİSİNİN PRİYABONİYEN (GEÇ EOSEN) PALEOBATİMETRİSİNE BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE NEO-TETİSİNİN AKİTANİYEN-BURDİGALİYEN (ERKEN MİYOSEN) PALEOBATİMETRİSİNE BİR YAKLAŞIM

BOZKIR FORMASYONUNUN PALEOORTAMSAL DEĞERLENDİRİLMESİ (ÇANKIRI HAVZASI, ORTA ANADOLU, TÜRKİYE)

VAN GÖLܒNE GÜNCEL FLUVİYAL KIRINTILI GİRDİSİ VE GÖLSEL ÇÖKEL İLİŞKİSİ; PALEOİKLİMSEL DEĞERLENDİRME

LÜTESİYEN-BARTONİYEN (HAYMANA VE NEVŞEHİR) BENTİK FORAMİNİFER TOPLULUKLARI VE DURAYLI İZOTOP (δ13C ve δ18O) DEĞİŞİMLERİ

İZMİT İLİ KUZEYİ’NİN (KOCAELİ YARIMADASI) KAMPANİYEN-İPRESİYEN PLANKTONİK FORAMİNİFER BİYOSTRATİGRAFİSİ

PERMİYEN DENiZEL YOSUNLARINDAN MIZZIELLAE YENi OYMAK, MIZZIA CİNSİ (SCHUBERT) VE MIZZIA VELEBITANA (SCHUBERT) CİNS TÜRÜNÜN YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ: YENİ TÜRLER, İLKEL MİKRİT VE DUVAR YAPISI, DAL ŞEKLİ VE SPOR KESELERİ

KUZEYBATI TÜRKİYE’DE LAVRASYA KITA ŞELFİNİN ALT KRETASE FOSİL KAYITLARI VE YAKIN ÜLKELERLE KORELASYONU

DOĞU EGE DENİZİ’NDE (ILDIR-İZMİR, AKKÖY-AYDIN VE GÜLLÜK-MUĞLA) BALIK ÇİFTLİKLERİNİN FORAMİNİFER VE OSTRAKOD TOPLULUKLARINA ETKİSİ

İZMİR KÖRFEZİ (İZMİR-DOĞU EGE DENİZİ) GEÇ KUVATERNER SEDİMANLARININ ORGANİK VE İNORGANİK ÖZELLİKLERİ

ÜST TURNEZİYEN İSTİFLERİNDE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ KONODONT BİYOSTRATİGRAFİSİ (ORTA VE DOĞU TOROSLAR)

PALEONTOLOJİ EĞİTİMİNDE ALTERNATİF BİR ALAN OLARAK BORNOVA BELEDİYESİ MEVLANA TOPLUM VE BİLİM MERKEZİ

KÜÇÜKÇEKMECE (İSTANBUL) SARMASİYEN (MİYOSEN) FAUNASI VE BALIK OTOLİTH’LERİNİN İNCELENMESİ

TEKİRDAĞ YÖRESİ OLİGOSEN ÇÖKELLERİNİN (HACISUNGURLU SONDAJI) OSTRAKOD FAUNASI VE ORTAMSAL ÖZELLİKLERİ

MUT (MERSİN) MİYOSEN’İNDE YENİ BİR MEMELİ TÜRÜ: METAXYTHERIUM N.SP.

DOĞRULTU ATIMLI FAY KUŞAKLARINDAKİ TRAVERTEN OLUŞUMLARININ SEDİMANTOLOJİK, TEKTONİK, JEOKİMYASAL VE JEOKRONOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ: DOĞU ANADOLU FAY SİSTEMİ’NDEN ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

GÖLSEL MİKRİTİK VEYA MİKROBİYAL KİREÇTAŞLARINA BENZER KAYAÇLAR OLARAK TRAVERTENİN PETROFİZİKSEL KARAKTERİZASYONU

ALÜVYAL YELPAZE ÇÖKELLERİNDE GÖZLENEN YUMUŞAK ÇÖKEL DEFORMASYON YAPILARININ ÖZELLİKLERİ VE OLUŞUM MEKANİZMASI, KUŞCULAR FORMASYONU (ALT PALEOSEN), ELAZIĞ BATISI

BABADAĞ FORMASYONU (JURA-KRETASE) ÇÖRT SEVİYELERİNİN SEDİMANTOLOJİK ÖZELLİKLERİ

MUĞLA POLYESİ KUVATERNER KOLÜVYONLARININ LİTOLOJİK ÖZELLİKLERİ

METAMORFİZE GRANİTOYİDLERDE GÖZLENEN JEOMORFOLOJİK OLUŞUMLAR (ÇİNE ASMASİFİ-MENDERES METAMORFİK MASİFİ)

KÜTAHYA MERKEZİNDEKİ (BATI ANADOLU, TÜRKİYE) KALİŞLERİN ÇÖKELME ORTAMINA ÖN YAKLAŞIM

ISLAK VE KURU İNCE FİLM KARADENİZ SEDİMAN KAROTLARININ ÖLÇÜMÜ: U KANAL ÖRNEKLE KARŞILAŞTIRMA

DEREİÇİ (BAŞKALE, VAN) TRAVERTENLERİNİN FASİYES ANALİZİ

EDREMİT (VAN) TRAVERTENLERİNİN FASİYES ANALİZİ

SIRADERE-DOĞANBEY KÖYÜ CİVARI (KD MUŞ HAVZASI) EVAPORİTLİ ÇÖKELLERİN DEPOLANMA ORTAMINA ÖN YAKLAŞIM

KUZEY KIBRIS MESSİNİYEN EVAPORİTLERİNDE ELEMENTEL SULFÜR (YUMRU) BULUNDURAN JİPSLERİN SEDİMANTOLOJİSİ VE MİNERALOJİSİ

GÖLCÜK VOLKANİZMASI (ISPARTA) TÜF DÜZEYLERİNİN ÇÖKEL ÖZELLİKLERİ

SONDAJ MAKİNE DEĞİŞKENLERİNİN TAKİBİ İLE KUYU PERFORMANS ANALİZİ

SU KUYULARINDA GÖZLENEN KUYU BAŞI VE LOKASYON PROBLEMLERİ

DAR ÇAPLI KAROTLU SONDAJ TEKNOLOJİSİ

KAROTLU SONDAJ ÇALIŞMALARINDA İŞÇİ SAĞLIĞI, İŞ,GÜVENLİĞİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİN,ÖNLENMESİ

MADEN ARAMA ÇALIŞMALARINDA DÖNER KOVAN (MORSET) SİSTEMİNİN KULLANILMASI VE ELMASLI SONDAJDA KAROT KALİTESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

LANDSAT UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE ÇANAKKALE İLİ ÇAN İLÇESİNDEKİ MADEN ALANLARININ TESPİTİ

ÇOK BANTLI KAMERA KULLANARAK AMFİBİK İNSANSIZ HAVA ARACI İLE UZAKTAN ALGILAMA

MERSİN VE ADANA İLLERİNİN MEVCUT KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA SAHALARININ ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANILARAK KARŞILAŞTIRILMASI

SAHA GÖZLEMLERİYLE BİRLİKTE ALOS-PALSAR VE LANDSAT GÖRÜNTÜLERİ ÜZERİNDE UZAKTAN ALGILAMA ÇALIŞMALARI: SİMAV FAYI VE YAKIN CİVARININ YAPISAL ANALİZİ

ÇOK ZAMANLI UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ SINIFLANDIRMA TEKNİĞİ KULLANILARAK SU KÜTLELERİNİN ÇIKARIMI VE DEĞİŞİMI ANALİZİ, BURDUR GÖLÜ ÖRNEĞİ

LANDSAT TM VE ASTER UYDU GÖRÜNTÜLERİ YARDIMIYLA JEOTERMAL ALANLARIN TESPİTİ, BERGAMA-DİKİLİ ÖRNEĞİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANILARAK BUCAK HAVZASI YERALTI SUYU SERTLİK HARİTASININ HAZIRLANMASI VE KAYAÇ SU ETKİLEŞİMİNİN YORUMLANMASI

ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ OVASI YERALTI SU SEVİYELERİNİN AÇIK KAYNAK KODLU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

AÇIK KAYNAKLI ULUSAL JEOLOJİ VE MÜHENDİSLİK VERİ TABANI PROJESİ

SAYISAL YÜKSEKLİK MODELİ OLUŞTURULURKEN UYGUN İNTERPOLASYON YÖNTEMİNİN SEÇİLMESİ VE BAZI İNTERPOLASYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDEKİ MERMER OCAKLARININ GELİŞİMİNİN UZAKTAN ALGILAMA İLE BELİRLENMESİ