TMMOB Odalar 02 Aralık 2021, Perşembe

AFAD RED SİSTEMİ KULLANILARAK TÜRKİYE’DEKİ DEPREM KAYIPLARININ HIZLI TAHMİNİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Hızlı kayıp tahmini, bütünleşik sarsıntı haritaları, Rapid loss estimation, integrated shaking maps

Bildiri Dosyası

(287 KB)