TMMOB Odalar 23 Nisan 2024, Salı

05 Aralık 2014: Sözlü ve poster sunumlar için bildiri özlerini son gönderme tarihi
20 Şubat 2015: Bildiri veya poster kabulünün yazarlara son bildirim tarihi
06-10 Nisan 2015: 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı