TMMOB Odalar 30 Kasım 2021, Salı

BULANIK MANTIK VE YAPAY SİNİR AĞI YÖNTEMLERİ İLE HEYELAN DUYARLILIK DEĞERLENDİRMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Heyelan duyarlılık, coğrafi bilgi sistemleri, Matlab, bulanık mantık, yapay sinir ağları Landslide susceptibility, geographical information systems, Matlab, fuzzy logic, neural networks

Bildiri Dosyası

(228 KB)