TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

ARTOVA (TOKAT, KUZEY TÜRKİYE) CİVARINDA GEÇ KRETASE YIĞIŞIM KARMAŞIĞI İÇİNDEKİ METAMORFİK KAYAÇLARIN (OFİYOLİT TABANI METAMORFİTLERİ?) JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Kenet Zonu, melanj, metabazit, metamorfik kayaçlar, Tokat,Mélange, metabasite, metamorphic rocks, suture zone, Tokat

Bildiri Dosyası

(289 KB)