TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

KORUNMASI GEREKEN TABİAT VARLIKLARINDAN BİR ÖRNEK: EMİRHAN (BALLIKAYA) KAYALIKLARI (SİVAS

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Jeolojik Miras Alanı, tabiat varlığı, Sivas İli, Emirhan (Ballıkaya) Kayalıkları, jips karstı,Geological Heritage Area, natural assets, Sivas Province, Emirhan (Ballıkaya) Cliffs, gypsum karst

Bildiri Dosyası

(287 KB)