TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

TOKAT GÜNEYBATISINDA GEÇ KRETASE YIĞIŞIM KARMAŞIĞI İÇİNDE FARKLI FASİYESLİ BAŞKALAŞIM KAYAÇLARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Mavişist, melanj, metamorfizma, Kuzey Türkiye, YB-DS,Blueschist, mélange, metamorphism, Northern Turkey, HP-LT

Bildiri Dosyası

(289 KB)