TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

MERSİN VE ADANA İLLERİNİN MEVCUT KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA SAHALARININ ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANILARAK KARŞILAŞTIRILMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Katı atık düzenli depolama sahası, Analitik Hiyerarşi Prosesi, Coğrafi Bilgi,Sistemi; Mersin, Adana,Solid waste disposal site, Analytic Hierarchy Process, Geographic Information System, Mersin, Adana

Bildiri Dosyası

(258 KB)