TMMOB Odalar 30 Kasım 2021, Salı

GEÇ KRETASE TÜRBİDİTLERİYLE ARA TABAKALANMALI FELSİK TÜFLERİN U-Pb ZİRKON KRONOLOJİSİ (KD TÜRKİYE): YAKLAŞAN PLAKA KENARLARI İLE İLİŞKİLİ ORTAMLARDA ÇÖKELEN TÜRBİDİTLERİN AKÜMÜLASYON ORANI ÜZERİNE ÇIKARIMLAR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Türbiditler, zirkon kronolojisi, Kuzeydoğu Türkiye, felsik tüf, akümülasyon oranı,Turbidites, zircon chronology, Northeastern Turkey, felsic tuff, accumulate ratio

Bildiri Dosyası

(258 KB)