TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

ORTA ANADOLU BÖLGESİ KRETASE-PALEOJEN HAVZALARININ TEKTONİK EVRİMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

havza, eklenir tektonizma, Mastriştiyen-Paleosen, Kretase Eklenir Prizması, Ankara, basin, accretionary tectonics, Maastrichtian-Paleogene, Cretaceous Accretionary Prism, Ankara

Bildiri Dosyası

(224 KB)

Yazar
BORA ROJAY