TMMOB Odalar 02 Aralık 2021, Perşembe

TUZLU GÖL SİSTEMLERİNDE TUZLU SU-TATLI SU ARAYÜZEY İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ: TUZ GÖLÜ ÖRNEĞİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Tuz Gölü, tuzlusu-tatlısu arayüzeyi, su kalitesi, hidrojeoloji,Tuz (Salt) Lake, saltwater-freshwater interface, water quality, hydrogeology

Bildiri Dosyası

(292 KB)