TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

BOZKIR FORMASYONUNUN PALEOORTAMSAL DEĞERLENDİRİLMESİ (ÇANKIRI HAVZASI, ORTA ANADOLU, TÜRKİYE)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Bozkır formasyonu, Çankırı Havzası, paleo-ortam, palinoloji, ostrakot,Bozkır formation, Çankırı Basin, peleoenvironmental, palynology, ostracods

Bildiri Dosyası

(323 KB)