TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

KÜTAHYA MERKEZİNDEKİ (BATI ANADOLU, TÜRKİYE) KALİŞLERİN ÇÖKELME ORTAMINA ÖN YAKLAŞIM

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Akarsu-Göl Çökelleri, Batı Anadolu, kaliş, Kütahya, Neojen,Fluviolacustrine deposits, Western Anatolia, calcrete, Kütahya, Neogene

Bildiri Dosyası

(317 KB)