TMMOB Odalar 30 Kasım 2021, Salı

İZMİR/KONAK – ÇİĞLİ İLÇELERİ ARASINDAKİ KESİMİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TABANLI (CBS) SIVILAŞMA POTANSİYEL HARİTASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

İzmir, sıvılaşma, standart penetrasyon deneyi, coğrafi bilgi sistemi (CBS),İzmir, liquefaction, standard penetration test, geographic information system (GSI)

Bildiri Dosyası

(256 KB)