TMMOB Odalar 30 Kasım 2021, Salı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ BAZALTİK VOLKANİZMA: PLİYOSEN PLATO BAZALTLARININ EVRİMİNE İLİŞKİN İLK BULGULAR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Doğu Anadolu, Pliyosen, volkanizma, bazalt, kısmi ergime, karışma,East Anatolia, Pliocene, volcanism, basalt, partial melting, mixin

Bildiri Dosyası

(321 KB)