TMMOB Odalar 30 Kasım 2021, Salı

EYLENCE YAYLA VE EMİRİNKOMU (KELKİT, DOĞU PONTİDLER, KD TÜRKİYE) Pb-Zn ±Au CEVHERLEŞMELERİNİN KÖKENİ ÜZERİNE JEOLOJİK, JEOKİMYASAL VE İZOTOPİK YAKLAŞIMLAR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Kelkit, Sıvı kapanım, Duraylı izotop, Kurşun-Çinko, Altın,Fluid inclusion, stable isotope, lead-zinc, gold, eastern Pontides

Bildiri Dosyası

(320 KB)