TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

AĞARTI KÖYÜ (VAN GÖLÜ DOĞUSU) CİVARININ AKTİF TEKTONİĞİ VE AYANİS KALESİ’NE OLAN ETKİLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Aktif tektonik, arkeojeoloji, Ayanis Kalesi, Urartu Krallığı, Van Depremi,Active tectonics, archeogeology, Ayanis castle, Urartu Kingdom, Van Earthquake

Bildiri Dosyası

(322 KB)