TMMOB Odalar 30 Kasım 2021, Salı

BURUNKÖY BÖLGESİNDE (ÇORUM-TÜRKİYE) YÜZEYLENEN BAZALTİK KAYAÇLARIN VE DAYKLARIN PETROGRAFİSİ VE MİNERAL KİMYASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Çorum, melanj, bazalt-dolerit, petrografi, mineral kimyası,Çorum, mélange, basalts-dolerites, petrography, mineral chemistry

Bildiri Dosyası

(257 KB)

Yazarlar
AYNUR ATAK KÜÇÜK
FATMA TOKSOY KÖKSAL