TMMOB Odalar 02 Aralık 2021, Perşembe

AKÇAKÖY KÖMÜRLÜ TORTULLARININ PALEOVEJETASYONU-PALEOİKLİMİ VE ERKEN PLİYOSEN’E KATKISI (AFYONKARAHİSAR, ORTA ANADOLU

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Palinoloji, Akçaköy, Erken Pliyosen, Orta Anadolu, Paleoiklim,Palynology, Akçaköy, Early Pliocene, Central Anatolia, paleoclimate

Bildiri Dosyası

(290 KB)