TMMOB Odalar 30 Kasım 2021, Salı

KIZILIRMAK NEHİR ŞEKİLERİNDEN ELDE EDİLEN KOZMOJENİK İZOKRON GÖMÜLME YAŞLARI IŞIĞINDA ORTA ANADOLU PLATOSU’NUN KUVATERNER YÜKSELİM HIZ ORANLARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Kozmojenik izokron gömülme yaşlandırması, akarsu sekisi, vadi yarılması,Isochron-burial dating, fluvial terrace, fluvial incision, Kızılırmak River

Bildiri Dosyası

(294 KB)