TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

ORTA ASYA GÖLLERİNİN PALEOKLİMATİK EVRİMİNE VE BUNUN İNSAN TOPLULUKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE “JEOARKEOTELESKOPİK” BİR BAKIŞ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Orta Asya, göl, paleoklimatik, insan topluluğu, jeoarkeoteleskop,Eurasia, lake, paleoclimatic, human society, geoarcheotelescope

Bildiri Dosyası

(265 KB)