TMMOB Odalar 30 Kasım 2021, Salı

MYRA ANTİK KENTİ’NDE DEPREM İLE İLİŞKİLİ DEFORMASYON VERİLERİ, GB ANADOLU

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Kale Fayı, Myra Antik Kenti, deprem, deformasyon,Kale Fault, ancient city of Myra, earthquake, deformation

Bildiri Dosyası

(255 KB)