TMMOB Odalar 30 Kasım 2021, Salı

ALTUNHİSAR (NİĞDE) GÜNEYBATISI JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI: JEOLOJİK, JEOFİZİK VE HİDROJEOKİMYASAL DEĞERLENDİRMELER

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Niğde, jeotermal, jeofizik, hidrojeokimya,Niğde, geothermal, geophysics, hydrogeochemistry

Bildiri Dosyası

(289 KB)