TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Afet, kentsel dönüşüm, riskli alan, riskli yapı,Disaster, urban transformation, risk area, buildings at risk

Bildiri Dosyası

(287 KB)