TMMOB Odalar 30 Kasım 2021, Salı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANILARAK BUCAK HAVZASI YERALTI SUYU SERTLİK HARİTASININ HAZIRLANMASI VE KAYAÇ SU ETKİLEŞİMİNİN YORUMLANMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Bucak havzası, yeraltı suyu, su sertliği, CBS, kaya-su etkileşimi,Bucak basin, groundwater, water hardness, GIS, water-rock interaction

Bildiri Dosyası

(285 KB)