TMMOB Odalar 30 Kasım 2021, Salı

DOĞU EGE DENİZİ’NDE (ILDIR-İZMİR, AKKÖY-AYDIN VE GÜLLÜK-MUĞLA) BALIK ÇİFTLİKLERİNİN FORAMİNİFER VE OSTRAKOD TOPLULUKLARINA ETKİSİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Balık çiflikleri, ağır metal, foraminifer, ostrakod, Ege Denizi,Fish farms, heavy metal, Foraminifera, ostracod, Aegean Sea

Bildiri Dosyası

(289 KB)