TMMOB Odalar 30 Kasım 2021, Salı

BATI ANADOLU’DA İNTRÜZİFLERE BAĞLI Au-Pb-Zn-Cu CEVHERLEŞMESİ İLK BULGULAR,ÇATALÇAM-SOMA-MANİSA

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Çatalçam, Au cevherleşmesi, Subvolkanik, Porfiri, açılma tektoniği,Çatalçam, Au mineralization, subvolcanic, porphyry, extensional tectonism

Bildiri Dosyası

(289 KB)