TMMOB Odalar 30 Kasım 2021, Salı

BATI ANADOLU GENLEŞME TEKTONİĞİ REJİMİNDEN,ETKİLENEN METAMORFİK SAHADA JEOKİMYASAL,ARAMAYLA Au-Ag,CEVHERLEŞMESİNİN KEŞFİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

BLEG, jeokimya, altın-gümüş keşfi, maden arama, Türkiye,BLEG, geochemistry, gold-silver discovery, mineral exploration, Turkey

Bildiri Dosyası

(320 KB)