TMMOB Odalar 30 Ocak 2023, Pazartesi

MİKROFOSİLLER KİTABI

PROF. DR. MUHİTTİN GÖRMÜŞ
GENEL MERKEZ 2022
ODA YAYINI

Son yıllarda tür kavramının ve türlerin stratigrafik yayılımlarının daha iyi anlaşılması, bütün mikrofosil kayıtlarındaki ilerlemeler ve sınıflama ile ilgili moleküler tekniklerdeki gelişmeler, mikrofosil uygulamaları ve sınıflamalarında temel değişimlere neden olmuştur. Bütün ana mikrofosil grupları için temel kitaplardan biri olarak kabul edilen Mikrofosiller kitabının bu baskısında mikroofosillerin toksinomisi, filojenezi, ekolojisi ve paleoekolojisi ele alınmış, bunlara ait uygulamaları bir bütün olarak ortaya koyabilmek amacıyla belirtilen önemli gelişmeler dikkate alınarak düzenlenmiş ve baskıya hazırlanmıştır.

Mikrofosiller mikropaleontoloji ile ilgilenen lisans ve lisansüstü öğrenciler için temel bir referans ve eğitim kaynağı olacağına inanıyoruz.

Bize Ulaşın

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
Hatay Sokak NO:21 KOCATEPE / ANKARA
T: (+90) 312 432 30 85
F:(+90) 312 434 23 88

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti. © 2005-2015 HER HAKKI SAKLIDIR