TMMOB Odalar 16 Temmuz 2024, Salı

720 sayfa

Dr. Muhittin tarafından yazılan “SEDİMANTERKAYAÇLAR: Çökelme Ortamları ve Hidrokarbon Potansiyelleri” kitabı Odamıztarafından yayımlandı. Elliyılı aşan meslek hayatı boyunca kazanmış olduğu bilimsel gelişmeleri ve or­tayaçıkan gerçekleri daima göz önünde tutarak bu kayaçların hidrokarbon ara­malarındakiönemini vurgulamaya çalışan Şenalp, kitapta sedimanter kayaçların genelözellikleri ve çökelme ortamlarının yorumlanmasında kullanılan parametre­ler,çökelme ortamlarının en güncel verileri tüm ayrıntıları ile ele almış ve farklıçökelme ortamlarından üretim yapan ülkelerin formasyonlarından bahsetmiştir.

KitaptaTürkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) bün­yesinde yürütülen Paleozoyikprojesi kapsamında Güneydoğu Anadolu’da yapılan arazi gezileri sırasında farklıçökelme ortamlarını temsil eden karbo­nat, evaporit ve silisiklastik bileşimliformasyonlardan ölçülen sedimantolojik kesitler, çökelme ortamları vehidrokarbon potansiyelleri istif stratigrafisi kuralları dikkate alınarakanlatılmıştır.

Kitabın tüm meslektaşlarımıza yararlı olacağınainanıyoruz. Kitabı yazan Hocamız Dr. Muhittin Şenalp’e  bmeslek alanımıza ilişkin katkılarındandolayı çok teşekkür ediyoruz.

HEYELAN EL KİTABI: HEYELANLARI ANLAMA KILAVUZU

ÇEVİREN: TOLGA ÇAN
GENEL MERKEZ 2024
ODA YAYINI

200 sayfa

TMMOB, Jeoloji Mühendisleri Odasının, meslektaşlarına veyerbilimlerinin tüm disiplinlerine kamu yararının, doğal ortamın ve çevreninkorumasını esas alarak göstermiş olduğu çabaların küçük bir ürünü olan buçeviri, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasının, Heyelan Çalışma Grubu faaliyetlerikapsamında gerçekleşmiştir. Telif hakkı olmayan kitap, başka dillere deçevrilmiş olup, bu kapsamda kitabın yazarları ve bağlı oldukları kurumlaragöstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ederim. Kitabın Türkçeçevirisinin, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası yayınları arasında ücretsizolarak sunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu belirtirim. Toprak, moloz vekaya kütlesinin yamaç aşağıya hareketi olarak tanımlanan heyelanlar dünyadaolduğu gibi ülkemizde de başta mekansal planlama ve mühendislik hizmetlerindekieksiklikler ile son yıllarda giderek artan küresel iklim değişikliği etkilerisonucu önemli sosyal ve ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Hareket edenmalzemenin cinsi, hareket eden kütlenin alansal büyüklüğü ve derinliği,hareketin tipi ve hızı ile heyelana neden olan hazırlayıcı ve tetikleyicifaktörlerin çeşitliliği, çalışma alanının büyüklüğü, ölçeği, çalışmanın amacıgibi değişkenler göz önünde bulundurulduğunda, heyelanlar ile ilgili yapılançalışmalarda farklı yaklaşımların kullanılması zorunlu hale gelmektedir. Türkçeçevirisini yaptığım, "Heyelan El Kitabı - Heyelanları AnlamaKılavuzu"nun, heyelanların karmaşık doğasını anlamak ve olası heyelantehlikelerinin etkilerini azaltmak isteyen herkes için yararlı başvuru kaynağıolmasını dilerim.

56 sayfa

Niğde, ülkemizin İç Anadolu Bölgesi’nin güneydoğusunda, Kapadokya bölgesinde yer almaktadır. Denizden yüksekliği 1.229 m olan Niğde ilinin nüfusu, 2023 yılı verilerine göre 377.080’dir. Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve Konya illerine komşu olan Niğde’nin Çamardı ve Ulukışla ilçeleri Akdeniz Bölgesinde yer almaktadır.