TMMOB Odalar 30 Kasım 2021, Salı

TÜRKİYE’NİN YERALTISUYU POTANSİYELİ, YÖNETİMİ, KULLANIMI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Yeraltısuyu, su potansiyeli, yeraltısuyu yönetimi, kirlilik, ağır metaller,Groundwater, water potential, groundwater management, contamination, heavy metals

Bildiri Dosyası

(291 KB)