TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

EDREMİT FAY ZONU İLE HAVRAN–BALIKESİR FAY ZONU’NUN JEOLOJİK, JEOMORFOLOJİK VE PALEOSİSMOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Edremit Fay Zonu, Havran–Balıkesir Fay Zonu, kinematik analiz, jeomorfoloji, paleosismoloji,Edremit Fault Zone, Havran–Balıkesir Fault Zone, kinematic analysis, geomorphology, paleoseismology

Bildiri Dosyası

(290 KB)