TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

KIRKGEÇİT-1 TÜNELİNİN JEOTEKNİK DEĞERLENDİRMESİ VE DEFORMASYON ANALİZİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Yerdeğiştirme, Kaya Kütlesi Sınıflama Sistemi, NATM, Kırkgeçit Tüneli,Displacement, Rock Mass Classification System, NATM, Kırkgeçit Tunnel

Bildiri Dosyası

(289 KB)