TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

TÜRKİYEDE YER ALAN JEOTERMAL KAYNAKLARIN ARAŞTIRMA VE İŞLETİLMESİNDE YENİ BİR BAKIŞ AÇISI: İLERİ JEOTERMAL SİSTEMLERİN UYGULANMASI İÇİN POTANSİYEL SAHALAR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Jeotermal Enerji, hidrotermal, EGS, sıcak kuru kayaç,Geothermal Energy, hydrothermal, EGS, hot dry rocks

Bildiri Dosyası

(226 KB)