TMMOB Odalar 30 Kasım 2021, Salı

ÇOBANİSA (MANİSA-TURGUTLU) YÖRESİNE AİT GEÇ PLİYOSEN MİKRO MEMELİ FOSİL BULGULARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Rusiniyen, Villaniyen, Mikro Memeli, Manisa-Çobanisa.Ruscinian, Villanian, Micro Mammal, Manisa-Çobanisa

Bildiri Dosyası

(322 KB)