TMMOB Odalar 30 Kasım 2021, Salı

NALLIHAN (ANKARA) ÇEVRESİNDEKİ PALEOSEN(?) YAŞLI VOLKANİK BİRİMLERİN PETROLOJİSİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Nallıhan (Ankara), Paleosen Volkanizması, Petroloji,Jeokimya,Nallıhan (Ankara), Paleocene Volcanism, Petrology, Geochemistry

Bildiri Dosyası

(321 KB)

Yazarlar
BÜLENT KASAPOĞLU
EMRAH YALÇIN ERSOY