TMMOB Odalar 05 Mart 2024, Salı

Bölgesel Jeoloji ve Tektonik

Aral Okay - Erdin Bozkurt - Orhan Tatar

 

Çevre Jeolojisi ve Tıbbi Jeoloji

Alper Baba - Remzi Karagüzel - Yüksel Örgün

 

Deniz ve Kıyı Jeolojisi

Namık Çağatay - Erol Sarı

 

Doğal Afetler ve Afet Yönetimi

Murat Nurlu - Bülent Özmen

 

Fosil Yakıtlar Jeolojisi

İsmail Hakkı Demirel - Nazım Özgür Sipahioğlu

İlker Şengüler - Nihat Bozdoğan

 

Göl ve Akarsu Jeolojisi

Nizamettin Kazancı - Faruk Ocakoğlu

 

Hidrojeoloji, Su Kaynakları ve Yönetimi

İrfan Yolcubal - Türker Kurttaş

 

Jeokronoloji ve İzotop Jeolojisi

Muharrem Satır - Yener Eyüboğlu

 

Jeotermal Enerji

Şakir Şimşek - Hüseyin Karakuş - İsmail Kara

 

Alternatif Enerji Kaynakları

Kadir Gürgey - İsmail Bahtiyar

 

Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras

Fuat Şaroğlu - Yıldırım Güngör

 

Magmatizma ve Magmatik Süreçler

M. Cemal Göncüoğlu - Ş. Can Genç

 

Metalik Maden Yatakları ve Endüstriyel Hammaddeler

Cahit Helvacı - İlkay Kuşçu - Özcan Yiğit

 

Metamorfizma ve Metamorfik Süreçler

Osman Candan - Erdinç Yiğitbaş

 

Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik

Reşat Ulusay - Nihat Sinan Işık - Ergün Tuncay

 

Neotektonik ve Depremsellik

Erhan Altunel - Serdar Akyüz - Tamer Yiğit Duman

 

Paleoiklim ve Paleocoğrafya

Funda Akgün - İ. Ömer Yılmaz

 

Paleontoloji ve Biyostratigrafi

Demir Altıner - Cemal Tunoğlu

 

Sedimantoloji ve Sedimanter Süreçler

Baki Varol - Özgen Kangal

 

Sondaj Yöntemleri ve Teknolojileri

Celalettin Şimşek - Ruhi Akçıl

 

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

M. Lütfi Süzen - B. Taner San