TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

2020 SONRASI BEKLENEN MİNİ SOĞUMA DÖNEMİNİN TÜRKİYE’YE OLASI ETKİLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Türkiye, iklimsel değişimler, kuraklık, su, tarım, balıkçılık,Turkey, climate change, drought, water, agriculture, fishery

Bildiri Dosyası

(291 KB)