TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

TÜRKİYE’NİN BATI KARADENİZ KIYI SEDİMANLARINDA TUNA HAVZASI KAYNAKLI KİRLİLİĞİN ETKİSİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Antropojenik, kirlilik, XRF, sediman, Tuna, Anthropogenic, pollution, XRF, sediment, Danube

Bildiri Dosyası

(282 KB)