TMMOB Odalar 30 Kasım 2021, Salı

ÇORAKYERLER GEÇ MİYOSEN DÖNEM HOMİNOİDLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Geç Miyosen Çorakyerler, Hominoidea, paleoekoloji,Late Miocene, Çorakyerler, Hominoidae, paleoecology

Bildiri Dosyası

(288 KB)