TMMOB Odalar 14 Temmuz 2024, Pazar

FIELDTRIP TO KIZILCAHAMAM-ÇAMLIDERE GEOPARK PROJECT GUIDEBOOK

Nizamettin KAZANCI & Yaşar SULUDERE
ODA YAYINI

Tuz Gölü havzası ve fay zonu boyunca yer alan yüzlekleri incelemeyi amaçlayan teknik gezi, 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı kapsamında Nisan 2007 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, sonucunda bu kaynak kaleme alınmıştır.

TUZ GÖLÜ HAVZASININ ESKİ VADİLERİ, TUZ GÖLÜ FAY ZONU VE KAPADOKYA TEKNİK GEZİ KİTABI‘nı okumak için tıklayınız. 

ANKARA-ELMADAĞ-IRMAK-KALECİK DOLAYININ TEMEL JEOLOJİ ÖZELLİKLERİ TEKNİK GEZİ KİTABI

56. Türkiye Jeoloji Kurultayı Teknik Gezi Kitabı
ODA YAYINI

Bu kitapta, Ankara-Elmadağ-Irmak-Kalecik bölgesinde yüzeylenen Alt Triyas-Kuvaterner yaşlı ve ilk Bailey ve Mc Callien tarafından ‘‘Ankara Melanjı‘‘ olarak adlandırılan formasyonun temel jeolojisini içeren birimlerin stratigrafisi, kaya türü özellikleri ve bu birimlerin birbiriyle olan ilişkileri anlatılacaktır.

ANKARA-ELMADAĞ-IRMAK-KALECİK DOLAYININ TEMEL JEOLOJİ ÖZELLİKLERİ TEKNİK GEZİ KİTABI‘nı okumak için tıklayınız. 

EK-1 

EK-2 

Bu arazi gezisinde Ankara kuzeyinde, Eldivan-Elmadağ tektonik kamasının normal faylı batı kenarı ve bindirme fayları ile sınırlı doğu kenarı incelenecektir. Ayrıca Delice doğusunda Kırıkkale-Erbaa fayında gözlemler yapılacaktır.

ANKARA CİVARINDAKİ NEOTEKTONİK YAPILAR: ELDİVAN-ELMADAĞ TEKTONİK KAMASI VE KIRIKKALE-ERBAA FAYI teknik gezi kitabını okumak için tıklayınız. 

BEYPAZARI (ANKARA) TRONA DEPOSİT,TURKEY

CAHİT HELVACI
ANKARA 2010
ODA YAYINI

61 S. sayfa

ANKARA-ELMADAĞ-IRMAK-KALECİK DOLAYININ TEMEL JEOLOJİ ÖZELLİKLERİ GEZİ KİTABI

BEHÇET AKYÜREK-MEHMET DURU-ŞÜKRÜ PEHLİVAN
ANKARA 2003
ODA YAYINI

15 sayfa

35 sayfa

24 26 Eylül 2004 tarihleri arasında Ürgüp‘te gerçekleşen V. paleontoloji-Stratigrafi çalıştayı kapsamında düzenlenen Teknik Gezi kitaplaştırılmıştır.

Kapadokya‘nın Tarihi, Jeolojik Özellikleri ve İnsan sağlığı Üzerine Etkileri başlığıyla yayınlanan kitapta Teknik gezi güzergahı olan Karain-Sarıhıdır ve Tuzköy örnekleri de verilmiştir.