TMMOB Odalar 30 Kasım 2021, Salı

İZMİR KÖRFEZİ (İZMİR-DOĞU EGE DENİZİ) GEÇ KUVATERNER SEDİMANLARININ ORGANİK VE İNORGANİK ÖZELLİKLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Foraminifer, ostrakod, ağır metal, İzmir Körfezi,Foraminifera, ostracod, heavy metal, Gulf of İzmir

Bildiri Dosyası

(292 KB)