TMMOB Odalar 30 Kasım 2021, Salı

ISLAK VE KURU İNCE FİLM KARADENİZ SEDİMAN KAROTLARININ ÖLÇÜMÜ: U KANAL ÖRNEKLE KARŞILAŞTIRMA

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

İnce film XRF, U kanal, Element, Sediman, Ölçüm,Thin film XRF, U channel, Elements, Sediment, Measurement

Bildiri Dosyası

(287 KB)