TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

POLATLI (ANKARA) YERLEŞİM ALANININ JEOLOJİK-JEOTEKNİK DEĞERLENDİRMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Sondaj, sismik serim, 3 boyutlu modelleme, SPT (Standart Penetrasyon Deneyi), jeoteknik,Drilling, seismic layout, 3-Dimensional model, SPT (Standard Penetration Test), geotechnique

Bildiri Dosyası

(257 KB)