TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

SAPANCA GÖLÜNDE KUZEY ANADOLU FAYININ GEOMETRİSİNİN SİSMİK YANSIMA YÖNTEMİYLE SAPTANMASI VE SAPANCA GÖLÜ SİSMO-TÜRBİDİTLERİNİN DEPREMLERLE KORELASYONU

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Aktif tektonik, diri faylar, Kuzey Anadolu Fayı, sismik yansıma, karot, sismo-türbidit, deprem, Sapanca Gölü,Active tectonics, active faults, North Anatolian Fault, seismic reflection, cores, seismo-turbidites, earthquake, Sapanca Lake

Bildiri Dosyası

(289 KB)