TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

İÇ ANADOLU VOLKANİK KUŞAĞINDAKİ GÖLCÜK,BÖLGESİNDE (KONYA) EPİTERMAL MİNERAL OLUŞUMU

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Yüksek sülfidasyon, epitermal, altın mineralizasyonu, kovuklu kuvars, alunit, Gölcük (Konya), İç Anadolu,High sulfidation, epithermal, gold mineralization, vuggy quartz, alunite, Gölcük, Konya, Central Anatolia

Bildiri Dosyası

(289 KB)