TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

BAFA GÖLÜ ÇEVRESİNDEKİ (BATI ANADOLU) KİREÇTAŞLARININ REZERVUAR ÖZELLİKLERİ: PETROGRAFİK BİLEŞİM, POROZİTE (BOŞLUK) VE PERMEABİLİTE (GEÇİRİMLİLİK) ÖZELLİKLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Bafa Gölü, kireçtaşı, petrografik bileşim, porozite, permeabilite,Lake Bafa, limestone, petrographical composition, porosity, permeability

Bildiri Dosyası

(289 KB)