TMMOB Odalar 30 Kasım 2021, Salı

ÖMERBEYLİ KÖYÜ (GERMENCİK, AYDIN) YÖRESİ JEOTERMAL SU ARAMA VE ÜRETIM KUYUSUNDA HİDROTERMAL ALTERASYON MODELLEMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Menderes Masifi, Büyük Menders Rift Zonu, Germencik, hidrotermal alterasyon, jeotermal su, kayaç-su etkileşimi, hidrojeolojik modelleme,Massif, Büyük Mendres rift zone, Germencik, hydrothermal alteration, thermal waters, water-rock interaction, hydrogeological modelling

Bildiri Dosyası

(287 KB)