TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

ÇOK BANTLI KAMERA KULLANARAK AMFİBİK İNSANSIZ HAVA ARACI İLE UZAKTAN ALGILAMA

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Amfibi İnsansız Hava Aracı, uzaktan algılama, çok bantlı kamera,Amphibious Unmanned Aerial Vehicle, remote sensing, multispectral camera

Bildiri Dosyası

(287 KB)