TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

KOZMOJENİK VERİLER IŞIĞINDA GEYİKDAĞ GEÇ KUVATERNER DAĞÖNÜ BUZULLAŞMASI VE HÖRGÜÇ,MORENLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Kozmojenik yaşlandırma, hörgüç morenleri, dağönü buzulu, eski iklim,Son Buzul Maksimumu, Geç Buzul, Genç Dryas,Cosmogenic dating, hummocky moraine, piedmont glacier, paleoclimate, Last Glacial Maximum, Lateglacial, Younger Dryas

Bildiri Dosyası

(267 KB)