TMMOB Odalar 02 Aralık 2021, Perşembe

KARACASU GRABENİ’NDE (B ANADOLU) GEÇ PLEYİSTOSENHOLOSEN AKARSU DEŞİLMESİ: BÜYÜK MENDERES GRABENİ AKTİF TEKTONİĞİNE BİR ALTERNATİF YAKLAŞIM

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Batı Anadolu, akarsu deşilmesi, tektonik yükselme, OSL tarihlendirmesi,Fluvial incision, OSL dating, tectonic uplift, W Anatolia

Bildiri Dosyası

(289 KB)